Denpa Onna to Seishun Otoko – Vol6 – Bluray

Infos:

  • Subs: Mazui
  • Raws: Zero-Raws
  • Video: 1920 x 1080; Bluray
  • Audio: 2.0 flac
  • Embedupload:

Enjoy, Golo

%d bloggers like this: